Vekaletsiz İş Görme

doğrudan iflas nedir

Vekaletsiz iş görme Türk Borçlar Kanunu’nun 526 ilâ 531. maddeleri arasındaki düzenlenmiş bulunmaktadır. Kanun vekaletsiz iş görme kapsamında iş göreni, iş sahibi menfaatine ve varsayılan iradesine uygun hareket etmekle yükümlü kılmaktadır

Vekaletsiz iş görme aralarında bir sözleşme veya vekalet ilişkisi olmasa da bir kimsenin başkası adına iş görmesi anlamına gelmektedir.

Vekaletsiz iş görme bazen de kendisi adına bir iş gerçekleştirdiğini zannederek aslında başkası menfaatine iş görme şeklinde de meydana gelebilmektedir. Bunlardan ilkine gerçek vekaletsiz iş görme ikincisine ise gerçek olmayan vekaletsiz iş görme denilmektedir.

Aralarında bir sözleşme veya vekalet ilişkisi olmasa da vekaletsiz iş görme kanun gereği taraflar arasında bir borç ilişkisi doğurmaktadır. Bu ilişki hem iş görene hem de iş sahibine bir takım kanuni hak ve yükümlülükler yüklemektedir. İş sahibinin yapılan işe icazet vermesi halinde artık vekaletsiz iş görme hükümleri değil vekalet hükümleri veya duruma göre diğer sözleşme hükümleri uygulanır.

Vekaletsiz iş görenin hakları ve borçları

Vekaletsiz iş gören kişi iş sahibinin menfaatine ve varsayılan iradesine uygun şekilde iş görmesi gerekmektedir. Bu noktada vekaletsiz iş gören işi görürken gerçekleştirdiği ihmalinden de sorumludur. Ancak iş sahibinin uğrayacağı bir zarar tehlikesini veya zararı engellemek için yapmış olması haline zararı daha hafif olacaktır.

Eğer iş sahibinin yasakladığı bir iş görülüyorsa iş gören beklenmedik halden de sorumlu olacaktır. Ancak bu noktada yasaklama hukuka ve ahlaka aykırı olmamalıdır

İş gören sözleşme ehliyetinden yoksunsa, örneğin kısıtlanmış bir kişiyse ancak zenginleştiği ölçüde ve iyi niyetli olmaksızın elinden çıkardığı miktarla sınırlı olarak sınırlı olacaktır.

İş sahibinin hakları ve borçları

İş sahibi kendi menfaatine bir iş görüldüğünden iş görenin zorunlu ve yararlı masraflarını faiziyle birlikte karşılaması gerekmektedir. Ayrıca iş sahibi iş görenin işi görürken üstlendiği edimleri de ifa etmekle yükümlüdür. Bu noktada zarar mevcut ise hakimin takdir ettiği kadarıyla zararı da gidermesi gerekmektedir.

İş görenin işi gerçekleştirirken umduğu neticenin meydana gelmemiş olmasına rağmen yeterli özeni göstermiş olduğu kabul edilebiliyorsa yukarıdaki hükümler aynen uygulanacaktır. İş gören yukarıdaki haklarını iş sahibinden alamaması halinde bunları sebepsiz zenginleşme hükümlerine göre dava yoluna başvurmak suretiyle alabilecektir.

Gerçek olmayan vekaletsiz iş görme olarak da tabir edilen işin iş sahibinin menfaatine yapılmamış olması halinde dahi iş sahibi iş görmeden doğan faydaları edinme hakkına sahiptir. Ancak bu durumda iş sahibi zenginleştiği ölçüde iş görenin de masraflarını ödemek ve borçlarından kurtarmakla yükümlüdür.

İlgili Mesajlar

Kimler Neler Demiş?

avatar
  Subscribe  
Bildir