Hukukun Temel Kavramları Online Test

Online-Test

{“questions”:{“3ta6k”:{“id”:”3ta6k”,”mediaType”:”image”,”answerType”:”text”,”imageCredit”:”4″,”image”:””,”imageId”:””,”video”:””,”imagePlaceholder”:””,”imagePlaceholderId”:””,”title”:”Bir kimsenin, belli bir olayda nas\u0131l davranmas\u0131 gerekti\u011fini belirten, manevi yapt\u0131r\u0131ml\u0131 sosyal kurallara ne ad verilir? “,”desc”:””,”hint”:””,”answers”:{“vvrep”:{“id”:”vvrep”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”Din Kural\u0131 “},”x3ksp”:{“id”:”x3ksp”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”M\u00fceyyideler “},”c1tad”:{“id”:”c1tad”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”G\u00f6rg\u00fc Kurallar\u0131 “,”isCorrect”:”1″},”maiss”:{“id”:”maiss”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”Hukuk Kurallar\u0131 “},”vg2mh”:{“id”:”vg2mh”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”Ahlak Kurallar\u0131 “}}},”5gc7i”:{“id”:”5gc7i”,”mediaType”:”image”,”answerType”:”text”,”imageCredit”:””,”image”:””,”imageId”:””,”video”:””,”imagePlaceholder”:””,”imagePlaceholderId”:””,”title”:”A\u015fa\u011f\u0131dakilerden hangisi din kurallar\u0131n\u0131n \u00f6zelliklerinden biri de\u011fildir? “,”desc”:””,”hint”:””,”answers”:{“tnskp”:{“id”:”tnskp”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”Tek ba\u015f\u0131na din kurallar\u0131yla sosyal hayat\u0131 d\u00fczenlemek m\u00fcmk\u00fcn de\u011fildir “},”dspe9”:{“id”:”dspe9″,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”Din Kurallar\u0131 Allah taraf\u0131ndan konulmu\u015f ve Peygamberler vas\u0131tas\u0131yla insanlara ula\u015ft\u0131r\u0131lm\u0131\u015f olan emir ve yasaklardan olu\u015fmaktad\u0131r”},”9fvhg”:{“id”:”9fvhg”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:” Din Kurallar\u0131 Allah ile insanlar aras\u0131ndaki ili\u015fkiyi ve insanlar\u0131n birbirleriyle olan ili\u015fkilerini d\u00fczenlemektedir “},”qgav8”:{“id”:”qgav8″,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”Din Kurallar\u0131n\u0131n yapt\u0131r\u0131m\u0131 manevidir “},”1uudy”:{“id”:”1uudy”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”Din Kurallar\u0131na uymayan ki\u015filerin kar\u015f\u0131la\u015ft\u0131klar\u0131 tepki ay\u0131planma ve k\u00fc\u00e7\u00fck g\u00f6r\u00fclme \u015feklindedir \r\n”,”isCorrect”:”1″}}},”rvtrr”:{“id”:”rvtrr”,”mediaType”:”image”,”answerType”:”text”,”imageCredit”:””,”image”:””,”imageId”:””,”video”:””,”imagePlaceholder”:””,”imagePlaceholderId”:””,”title”:”A\u015fa\u011f\u0131dakilerden hangisi Medeni Hukuk Kurallar\u0131ndan biri…

Devamını Oku