Yerleşim Yeri (İkametgah)

medeni hukuk ders notları

Yerleşim Yeri (İkametgah)

 

Bir kişinin yerleşmek niyetiyle oturduğu yere o kişinin yerleşim yeri (ikametgahı) denir. Kural olarak kişiler ikametgahlarını kendi istekleriyle seçerler ya da kişinin ikametgahını yasa belirler.

Yerleşim Yeri Türleri

İsteğe Bağlı Yerleşim Yeri: Bir kimsenin kendi arzu ve iradesiyle seçebileceği yerleşim yeridir.

Saymaca Yerleşim Yeri: İsteğe bağlı bir yerleşim yeri bulunmayan kimselerin halen oturmakta oldukları yer, onların yerleşim yeri sayılmaktadır.

Yasal Yerleşim Yeri: Gerçek kişilerden bazıları için bizzat kanunun belirlediği yerleşim yeridir. Velayet altındaki küçükler ile vesayet altındaki kişilerin yasal yerleşim yerleri olur.

Velayet altındaki küçüklerin yerleşim yeri, velayetleri altında bulundukları ana babalarının veya onlardan velayet hakkına sahip olanın yerleşim yeridir.

Vesayet altındaki kişilerin yerleşim yeri, kendilerini vesayet altına alan vesayet makamının, yani sulh hukuk mahkemesinin bulunduğu yerdir.

Yerleşim Yerinin Zorunluluğu İlkesi

Herkesin mutlaka bir yerleşim yerine sahip bulunması gerekli olduğunu ifade eder. Bir kimse mevcut yerleşim yerini değiştirebilir ancak eskisi ortadan kalkmadan yeni yerleşim yeri seçilemez.

Yerleşim Yerinin Tekliği İlkesi : Bir kişinin birden fazla yerleşim yeri olamaz.

İradi Yerleşim Yerinin Öğeleri:

a. Psikolojik Öğe : Yerleşme niyeti

b. Maddi Öğe: Oturma

Yerleşim Yerinin Hukuksal Önemi:

  1. Gaiplik kararını gaibin son yerleşim yeri mahkemesi verir.
  2. evlenecek kişiler yerleşim yeri nikah memuruna başvururlar.
  3. Boşanma ve ayrılık davasına bakmaya eşlerden birisinin son yerleşim yeri veya son altı aydan beri birlikte oturdukları yer mahkemesi yetkilidir.
  4. Para borçlarının ifa yeri alacaklının yerleşim yeridir.
  5. Parça borçlarının ifa yeri borçlunun yerleşim yeridir.,
  6. Kural olarak davalar, davalının yerleşim yerinde açılır.

İlgili Mesajlar

Kimler Neler Demiş?

avatar
  Subscribe  
Bildir