Yetki Kurallarına Aykırılık

medeni hukuk ders notları

Yetki Kurallarına Aykırılık

Kesin yetki kuralları kanunla belirlenir. Genel yetki kuralı ise dava davalının ayağına gider. Yani dava davalının yerleşim yerinde açılır. Kesin yetki durumunda yetki itirazı davanın her aşamasında ileri sürülebilir. Ancak kesin yetki dışındaki durumlarda davalı sadece ilk cevap dilekçesinde yetki itirazında bulunabilir.

Taraflardan biri mahkemenin yetkisiz olduğunu ileri sürerse mahkeme bu itirazı inceleyip bir karar verir.

Mahkeme yetkili olduğu sonucuna varırsa, yetkiye ilişkin itirazı reddederek davaya devam eder.

Mahkeme yetkisiz olduğu sonucuna varırsa yetkisizlik kararı verir. Yetkisizlik kararı usuli nihai bir karardır. Yetkisizlik kararından sonra hakim davadan el çeker ve artık davaya devam etmez. Yetkisizlik kararına ilişkin kanun yoluna başvurulabilir.

Yetkisizlik Kararı Üzerine Yapılacak İşlemler

Yetkisizlik kararından sonra mahkemeye görevli mahkemede devam edilebilir.

Bunun için davacının, yetkisizlik kararının kesinleştiği tarihten itibaren iki hafta içinde kararı veren mahkemeye başvurarak, dosyanın yetkili mahkemeye gönderilmesini talep etmesi gerekir. İki hafta içinde başvuru yapılmazsa dava hiç açılmamış sayılır.

 

İlgili Mesajlar

Kimler Neler Demiş?

avatar
  Subscribe  
Bildir