Yürütmenin Durdurulması

adalet

Yürütmenin Durdurulması

Yürütmenin Durdurulması Kararı Nedir?

 

Anayasanın 125. Maddesine göre “İdari işlemin uygulanması halinde telafisi güç veya imkansız zararların doğması ve idari işlemin açıkça hukuka aykırı olması şartlarının birlikte gerçekleşmesi durumunda gerekçe gösterilerek yürütmenin durdurulmasına karar verilebilir.” Mahkeme kendiliğinde yürütmeyi durdurma kararı veremez.

Yürütmenin durdurulmasının özellikleri:

 • Yürütmenin durdurulması istisnai bir önlemdir.
 • Yürütmenin durdurulması geçici bir önlemdir.
 • Ara karar niteliğindedir.

Yürütmenin durdurulması kararı verilmesi için gereken şartlar:

 1. Biçime ilişkin şartlar;
  – Yürütmenin durdurulması kararı bir talep üzerine verilir.
  – Yürütmenin durdurulması kararı ancak açılmış bulunan bir iptal davasında verilebilir.
  – Yürütmenin durdurulması kararı bir güvence karşılığında verilir.
  – Yürütmenin durdurulması kararı gerekçeli olarak verilir.
  – Yürütmenin durdurulması istemli bir davada tebligat süresi kısaltılabilir.
 2. Esasa İlişkin Şartlar;
  – İdari işlemin uygulanması halinde giderilmesi güç ya da imkansız zarar doğmalıdır.
  – İdari işlem açıkça hukuka aykırı olmalıdır.

Yürütmeyi Durdurma Kararına İtiraz

Yürütmeyi durdurma kararına itiraz süresi yedi gündür.

Yürütmenin durdurulması kararına karşı itiraz yerleri, yürütmeyi durdurma kararını veren yargı yerine göre değişmektedir.

 • Danıştay dava dairelerince ilk derece mahkemesi olarak verilen yürütmeyi durdurma kararlarına karşı, konusuna göre ya İdari ya da Vergi Daireleri kuruluna;
 • Bölge İdare Mahkemelerince verilen yürütmeyi durdurma kararlarına karşı, en yakın idare mahkemesine;
 • İdare ve vergi mahkemelerince verilen yürütmeyi durdurma kararlarına karşı, bölge idare mahkemesine;

Çalışmaya ara verme süresi içinde ise, idare ve vergi mahkemeleri tarafından verilen yürütmeyi durdurma kararlarına karşı, en yakın nöbetçi mahkemeye veya kararı veren hakimin katılmadığı nöbetçi mahkemeye itiraz edilebilir.

İlgili Mesajlar

Kimler Neler Demiş?

avatar
  Subscribe  
Bildir